logo-amhlasertech.jpeg
logo-amhlasertech.jpeg

AMH Lasertech

este o divizie a

AMH Amministrazioni & Mandati Srls

Via Alcide De Gasperi, 15

10024 - Moncalieri

P.IVA IT03795650120

power of attorney.jpeg

CONDITIILE GENERALE DE VÂNZARE ONLINE
 


 

Art.1 - Dispoziții generale


 

Prezentele condiții reglementează vânzarea online a produselor oferite de AMH Amministrazioni & Mandati Srls cu sediul legal în Via Alcide De Gasperi nr. 15, Cod poștal 10024, Moncalieri (Torino-Italia), CUI 03795650120, în continuare denumită "AMH" prin intermediul site-ului său oficial www.amhlaser.com. Prezentele condiții pot fi supuse modificărilor, iar data de mai jos indicată echivalează cu data redactării și publicării acestora pe site și intrarea lor în vigoare. Prezentele condiții se aplică exclusiv achizițiilor efectuate pe site-ul oficial www.amhlaser.com conform Legii nr. 70/2003 privind comerțul electronic.


 

Art. 2 - Condiții precontractuale


 

Înainte de încheierea contractului de achiziție prin validarea comenzii, clientul este informat:

- despre prețul total al bunurilor, inclusiv taxele, cu detalii despre costurile de livrare și orice altă taxă, dar fără TVA;

- despre modalitățile de plată;

- despre termenul în care AMH se angajează să livreze marfa, cu excepția cazurilor justificate de evenimente neprevăzute independente de voința AMH-ului;

- despre existența garanției legale de conformitate pentru bunurile achiziționate.

Informațiile despre AMH, cum ar fi adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, sunt următoarele:

Sediul legal Via Alcide De Gasperi 15 - 10024 Moncalieri (Torino-Italia)

E-mail: assistenza.clienti@amhlaser.com

Prezentarea produselor pe Site nu constituie o ofertă publică, ci o invitație adresată Clientului de a formula o ofertă pentru produs, așa-numita invitație de a oferi.


 

Art. 3 - Obiectul contractului și diferite tipuri de clienți


 

Prezentele condiții generale de vânzare reglementează vânzarea de către AMH a produselor indicate și oferite spre vânzare pe site-ul oficial www.amhlaser.com. Continuând cu procedura de achiziție, clientul acceptă prezentele condiții generale de vânzare și politicile de protecție a datelor indicate în subsol și adoptate de AMH în calitate de operator de date. Utilizatorul (denumit în continuare Client) este obligat, înainte de a accesa produsele furnizate de site-uri, să citească cu atenție aceste condiții generale de vânzare furnizate de AMH, care se consideră acceptate în mod general și neechivoc la momentul achiziției. În e-mailul de confirmare a comenzii, Clientul va primi și un link pentru a descărca și arhiva o copie a prezentelor condiții generale de vânzare, așa cum este prevăzut în art. 51 alin. 1 din D.Lgs 206/2005, modificat de D.lgs 21/2014.


 

Art. 4 - Produse oferite


 

Bunurile mobile comercializate de AMH includ, cu titlu exemplificativ și nu limitativ: Lasere pentru marcarea, gravarea și tăierea, Unelte de tăiere de precizie pentru strunjire și frezare, Mașini-unelte și echipamente de producție, Abrasive, Unelte manuale, Articole pentru ateliere mecanice. Oferta este detaliată pe site-ul web www.amhlaser.com. Înainte de încheierea contractului de achiziție, clientul poate să consulte caracteristicile bunurilor, prezentate în zonele dedicate ale site-ului, înainte de momentul alegerii.


 

Art. 4B – Condiții Specifice pentru Sistemele Laser SKYPHOENIX


 

4B.1. AMH și SKYPHOENIX garantează livrarea, instalarea (dacă solicitată) și testarea (dacă solicitată) a propriilor sisteme laser la sediul clientului. Costurile pentru instalare, testare, transport, taxe, TVA nu sunt incluse în prețul de vânzare și trebuie evaluate cu atenție în momentul ofertei.


 

4B.2. Termenii de livrare vor fi comunicati la momentul comenzii. Orice întârzieri în livrarea echipamentelor sau în instalare și testare vor fi comunicate în prealabil clientului. Nu se răspunde pentru întârzierile cauzate de evenimente de forță majoră independente de voința AMH și SKYPHOENIX.


 

4B.3. Forma de plată acceptată este 100% anticipată la comandă dacă livrarea este sub 15 zile lucrătoare, în timp ce în cazul în care mărfurile călătoresc pe mare și termenul de livrare este între 15 și 60 de zile, plata este de 50% din totalul ofertei, ca avans confirmatoriu, prin transfer bancar în momentul plasării comenzii. Restul de 50% la notificarea disponibilității mărfii în Italia.


 

4B.4. Orice cost sau cheltuială suplimentară neprevăzută în oferta trebuie considerată ca neinclusă în ofertă.


 

4B.5. Costurile de călătorie, deplasare, cazare și masă ale tehnicienilor care se ocupă de instalare vor fi calculate separat și facturate. Solicitați în prealabil o listă cu costurile.


 

4B.6. Mărfurile sunt în general pregătite la fabrica din Henan. Timpul de livrare mediu pe mare variază de la 45 la 60 de zile lucrătoare. Orice întârzieri cauzate de forțe majore care nu pot fi atribuite SKYPHOENIX sau AMH


 

 vor fi comunicate de fiecare dată.


 

Pentru orice dispută eventuală este competent Forul din Torino.


 

Art. 5 - Încheierea contractului


 

Contractul se încheie exclusiv prin internet, prin accesul clientului la zona privată accesibilă de pe site-ul www.amhlaser.com și realizarea unei comenzi de cumpărare conform procedurii prevăzute pe propriul site. Comanda este efectuată după înregistrare: va trebui să efectuați procedura de înregistrare în zona dedicată, să urmați instrucțiunile de înregistrare și apoi să accesați zona de achiziții efectuând autentificarea. La finalizarea înregistrării, clientul va primi un e-mail de confirmare.


 

Înainte de încheierea contractului, clientul trebuie să ia cunoștință de condițiile generale de vânzare, imaginile fiecărui produs, prețul corespunzător, mijloacele de plată disponibile, modalitățile de livrare a produselor achiziționate și costurile corespunzătoare de expediere și livrare, condițiile de exercitare a drepturilor rezultate din garanția legală și modalitățile și termenele de returnare a produselor achiziționate. Începând cu momentul finalizării corecte a procedurii de trimitere a comenzii online, Clientul se angajează să achiziționeze. Acest lucru se va face făcând clic pe butonul "COMANDĂ CU OBLIGAȚIE DE PLATĂ" la sfârșitul procesului ghidat.


 

Odată cu finalizarea comenzii, Clientul va primi un e-mail cu recapitularea datelor sale. E-mailul conține datele clientului și numărul comenzii, prețul bunurilor achiziționate, costurile de expediere și adresa de livrare la care va fi trimisă marfa și linkul pentru a putea imprima și arhiva o copie a prezentei condiții. Clientul se angajează să verifice corectitudinea datelor personale conținute în e-mail-ul menționat mai sus și să comunice imediat orice corecții/modificări ce trebuie făcute. AMH își rezervă dreptul de a accepta propunerea. A titlu exemplificativ, Vânzătorul poate să nu accepte Comanda dacă Cumpărătorul:

- este sau a fost anterior inadimplent, în orice mod, față de Vânzător;

- este supus unor proceduri executive;

- se află în stare de lichidare, forțată sau voluntară, sau prezintă cerere sau este supus unor proceduri concursuale;

- se află în condiții care pun în pericol plata regulată a bunurilor obiect al contractului, pe baza analizelor efectuate în scopul prevenirii și controlului riscului de insolvență, controlului fraudelor și protecției creditului. Încheierea contractului de vânzare se va realiza prin trimiterea de către AMH a unui e-mail de acceptare a comenzii.


 

Art. 5B. Efectul contractului


 

Clientul va fi obligat la plata prețului din momentul în care procedura de trimitere a comenzii online este finalizată. Acest lucru se va întâmpla făcând clic pe butonul "COMANDĂ CU OBLIGAȚIE DE PLATĂ" la sfârșitul procesului ghidat. Odată cu finalizarea comenzii, AMH preia comanda pentru procesarea ei. AMH se angajează să livreze marfa în termen de 14 zile lucrătoare de la trimiterea e-mailului de confirmare a comenzii.


 

Art. 5C. Durata contractului


 

Oferta presupune furnizarea de servicii care se epuizează la sfârșitul execuției acestora ("servicii și/sau produse one shot"). În cazul "serviciilor și/sau produselor one shot", prezentul contract va expira, fără a afecta obligațiile referitoare la plata contravalorii de către Client, la terminarea execuției activităților.


 

Art.6 – Utilizatori înregistrați


 

În completarea procedurilor de înregistrare, clientul se obligă să urmeze instrucțiunile prezente pe site și să furnizeze datele personale corecte și veridice. Odată încheiată înregistrarea, clientul va primi un e-mail de confirmare la adresa de e-mail furnizată de el. Confirmarea datelor îi exonerează în orice caz pe AMH de orice responsabilitate cu privire la datele furnizate de utilizator. Utilizatorul se obligă să informeze prompt AMH cu privire la orice modific


 

are a datelor sale comunicate la orice moment sau să le modifice personal în zona dedicată lui. Cu ocazia primei solicitări de activare a profilului, clientul va introduce un nume de utilizator și o parolă personale. Acesta recunoaște că aceste date de identificare constituie sistemul de validare a acceselor clientului la serviciul oferit și singurul sistem adecvat pentru a-l identifica pe client și pentru a-l lega de actele efectuate prin intermediul acestui acces, care vor fi obligatorii pentru el. Clientul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor sale de acces și să le păstreze cu grijă și diligență și să nu le cedeze, nici măcar temporar, către terți.


 

Art. 7 – Disponibilitatea produselor


 

Disponibilitatea produselor se referă la disponibilitatea reală în momentul în care clientul efectuează comanda. Disponibilitatea trebuie totuși considerată ca fiind indicativă, deoarece produsele ar putea fi vândute altor clienți înainte de confirmarea comenzii, ca urmare a prezenței simultane pe site a mai multor utilizatori, sau ar putea apărea o anomalie informatică care să facă disponibilă achiziționarea unui produs care de fapt nu este disponibil. În plus, chiar și în cazul trimiterii e-mailului de confirmare a comenzii de către AMH, ar putea apărea situații de indisponibilitate, totală sau parțială, a mărfii. În aceste ipoteze, comanda va fi corectată automat prin eliminarea produsului sau produselor care nu sunt disponibile și clientul va fi informat imediat prin e-mail, chiar și despre posibilitatea înlocuirii produsului cu alte produse oferite. Dacă clientul solicită anularea comenzii, rezolvând contractul, AMH va proceda la rambursarea sumelor eventual achitate de către client. Clientul va fi informat prompt prin e-mail cu privire la modalitățile și termenele de rambursare a sumelor eventual achitate.


 

Art. 8 – Modalități de plată și prețuri


 

Prețul produselor este cel indicat de fiecare dată pe site-ul oficial www.amhlaser.com sub fiecare produs. Prețurile de vânzare sunt exprimate în euro, nu includ TVA-ul și nu includ costurile de expediere. Costurile de transport sunt indicate și calculate în momentul finalizării procesului de achiziție înainte de finalizarea plății. Chiar și taxele sunt adăugate în acest moment. Odată selectate produsele, acestea vor fi adăugate în coș, va trebui doar să urmați instrucțiunile pentru achiziție, inserând sau verificând informațiile solicitate la fiecare pas al procesului. Detaliile comenzii pot fi modificate înainte de plată. Plata poate fi efectuată prin metodele de plată indicate pe site, cum ar fi:

- Cardurile de credit indicate în faza de plată;

- Transfer bancar.


 

Art. 9 - Clausula rezolutivă expresă


 

În cazul în care plata produsului achiziționat de către client nu se realizează în termen de 7 zile (șapte), din motive imputabile clientului, contractul se consideră reziliat fără necesitatea unui alt aviz, astfel încât AMH nu mai este legată contractual față de client. Dreptul la despăgubire rămâne.


 

Art. 10 - Transferul riscului


 

Transferul riscului are loc în momentul plecării efective a bunului din depozitul AMH pentru a fi livrat clientului. Se aplică fără derogări clauza „marfa este livrată franc magazin AMH și călătorește pe riscul și pericolul comanditarului”. În niciun caz AMH nu poate fi trasă la răspundere pentru neglijențele transportatorilor și curierilor, furturi, pierderi și alte evenimente nu direct imputabile AMH.


 

Art. 11 – Livrarea


 

Livrarea va avea loc după primirea plății integrale a comenzii efectuate. AMH efectuează livrări în toată Italia. AMH efectuează livrări, prin curier rapid, la domiciliul clientului furnizat la momentul comenzii, nu mai târziu de 14 zile de la primirea e-mailului de confirmare a comenzii trimis de AMH. În cazul în care livrarea nu este posibilă, comanda va fi trimisă la depozitul curierului. În acest caz, o notificare va specifica locul unde se află comanda și modalitățile pentru a stabili o nouă livrare. În acest caz, pot fi aplicate costuri de gestionare. Costurile de transport sunt suportate de client pentru comenzi sub 500 de euro și sunt explicit evidențiate în momentul efectuării comenzii. Costurile de transport sunt gratuite pentru comenzi de peste 500 de euro.


 

Art.12 – Garanția legală de conformitate


 

AMH este responsabilă pentru orice defect al produselor oferite în site-urile indicate, inclusiv neconformitatea articolelor cu produsele comandate. Soluționarea problemei se va face într-un timp rezonabil. Semnalarea trebuie făcută în scris și însoțită de fotografii. Pentru Client-Business se aplică normele prevăzute de articolele 1470 și următoarele din Codul Civil. Aici se specifică că Clientul Business are dreptul de a obține rezoluția contractului sau reducerea prețului sau schimbul produsului, în cazul în care bunul vândut este afectat de vicii sau defecte. Pentru a-și exercita aceste drepturi, Clientul Business trebuie să semnaleze AMH prezența viciului în termen de 8 zile de la descoperire. Acțiunea Clientului se prescrie într-un an de la livrare. Nu vor fi


 

 acceptate plângerile ulterioare sau care nu sunt însoțite de fotografii și dovezi clare și clare.


 

Art.13 – Dreptul de retragere


 

Pentru cei care sunt consumatori și care fac o achiziție online, în conformitate cu articolul 52 alineatul 2, lit. h, din Codul Consumului, au dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile fără a avea nevoie să furnizeze nicio explicație și fără a suporta costuri suplimentare în afară de cele prevăzute la art. 56, alin. 2, și art. 57 din Codul Consumului, care stabilesc faptul că cheltuielile directe pentru returnarea bunurilor vor fi suportate de consumator. Termenul de retragere expiră după 14 zile de la ziua în care consumatorul sau un terț, diferit de transportator și indicat de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor. Pentru a exercita dreptul de retragere, trebuie să informați AMH prin e-mail.


 

Art.14 – Limite de responsabilitate


 

AMH nu își asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile cauzate de utilizarea bunurilor și a serviciilor vândute în afara scopului comercial, în totală sau parțială necorespunzătoare a caracteristicilor și calităților relevante ale produselor și serviciilor. AMH nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele daune cauzate de informațiile greșite furnizate de client atunci când este necesar să efectueze plăți online. În plus, AMH nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventuala fraudă și utilizarea frauduloasă care ar putea fi făcută de terți, în legătură cu plățile online, la care AMH nu are acces.


 

Art. 15 – Litigii


 

Contractul încheiat între AMH și Client se consideră încheiat în Italia și este guvernat de legea italiană. Orice litigiu care ar putea să apară între părți cu privire la validitatea, interpretarea, executarea sau rezoluția prezentelor condiții generale de vânzare va fi de competența exclusivă a instanțelor italiene, fără a afecta drepturile potențiale ale consumatorilor de a recurge la proceduri de mediere sau proceduri alternative de rezolvare a litigiilor. AMH se angajează să rezolve litigiile în mod amiabil, în spiritul loialității și bunelor practici comerciale.


 

Art. 16 – Informații suplimentare


 

Pentru informații suplimentare sau orice altă solicitare, contactați departamentul de asistență pentru clienți folosind detaliile de contact disponibile pe site-ul oficial www.amhlaser.com.


 

Art. 17 - Sistemul de traducere


 

În caz de neconcordanță între versiunea italiană și versiunea tradusă a prezentelor condiții generale de vânzare, va prevala versiunea italiană.


 

Ultima actualizare: 1 februarie 2021.